Upitnik za samoprocenu kompetencija nastavnika

Trenutno je veoma aktuelna izrada ličnog plana razvoja svakog nastavnika za sledeću školsku godinu. Ukoliko imate problema sa procenom svojih kompetencija evo male pomoći. Na sajtu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je postavljen upitnik čiji vam rezultati mogu pomoći da sagledate vaše kompetencije i postavite ciljeve u planiranju vašeg stručnog usavršavanja.

UPITNIKHave-goals-make-efforts-get-results-feel-good

Advertisements

Milutin Milanković- Kako sam predavao

“Imao sam mali broj slušalaca, oko dvadesetak. Govoreći slobodno, mogao sam ih sve obuhvatiti pogledom i po izrazu njihova lica videti da li sa razumevanjem prate ono što govorim. Po koji put bih im rekao: „E, dragi moji, ovo ne morate pribeležiti, već samo slušajte!“ To su bili umeci iz istorije nauke, crtice i anegdote iz života velikih naučnika, pričanja o interesantnim astronomskim činjenicama, prirodnim pojavama, pronalascima, a i pokoja šala. Zato je u mojoj slušaonici vladalo veselo raspoloženje; đaci su me voleli, a i ja njih.“

Možete li pročitati ovo a da pritom ne pomislite kako bi bilo lepo kad bi i naša školska svakodnevnica bila ovakva. Poređenje se samo nameće. Možemo li da se ne zapitamo koliko smo daleko od ovakvog modela, što zbog objektivnih a što zbog subjektivnih okolnosti. Zamišljam sebe u svom odeljenju, njih trideset troje. Kakve bi trebale biti moje sposobnosti pa da ih sve obuhvatim jednim pogledom? Dovoljno je da se svaki od njih pomeri pa da nastane buka.  Doduše često im govorim “ovo ne morate pisati“ dok im pričam dogodovštine sa gradilišta 😉

Zapitajmo se šta možemo učiniti da se bar približimo nečem ovakvom. Za početak odgovorite na pitanja da li vas vaši đaci vole i da li vi volite njih. Srećan je svako ko može potvrdno da odgovori na ova dva pitanja. Ukoliko ne može, krajnje je vreme da nešto promeni u svom radu.

Više o ovom članku možete pročitati na Nastavno delo – Milutin Milankovic – Kako sam predavao

56 zakona dobre nastave

Kolega iz kruševačke gimnazije, Miloš Panić, objavio je veoma intersantan članak čije delove želim da podelim s vama.

“ Pre nekoliko godina u časopisu koji se bavi nastavom hemije (J., Chem. Edu., 67 (1990) str. 413) objavljen je tekst pod naslovom „56 zakona dobre nastave“, koji po našem mišljenju, može da svakog nastavnika podstakne na razmišljanje o sopstvenoj nastavi kao i da mu omogući procenu sopstvenog rada.“

Izabrala sam neke od najzanimljivijih 🙂

A. OPŠTI ZAKONI

 • Nikada ne držite predavanje ako vaše znanje uveliko ne prevazilazi sadržaj vašeg predavanja.

 • Imajte beleške ili izvode predavanja pri ruci, ali ih ne koristite. Dobar glumac ne treba suflera.

 • Ne smatrajte da je vaš predmet najznačajniji: mislite kako je veliko zadovoljstvo to što su učenici zainteresovani za to o čemu govorite.

 • Radite uvereni da je vaša nastava veoma značajna iako možda nećete biti u mogućnosti da to dokažete.

 • Ne mešajte dobru nastavu sa dobrim ispitivanjem niti dobro ispitivanje sa dobrim ocenjivanjem. Predavanje je jedna stvar, ispitivanje druga, a ocenjivanje i vrednovanje treća; dobar nastavnik mora savladati sve tri.

  B. PLANIRANJE NASTAVNOG PROCESA I OCENJIVANJE UČENIKA 

 • Planirajte vaše predavanje ali ne budite rob vašeg plana.
 • Držite predavanje smišljenom brzinom. Brbljanje dovodi do konfuzije, dok nejasan izgovor dovodi do dosade.

 • Ne smatrajte da samo jednom upotrebljena reč ili ideja može da pridobije učenike. Razmišljanje i razumevanje zahtevaju suštinu, a ne nagoveštaj.

 • Postavljajte pitanja u toku predavanja: učenici formiraju pristup učenju upravo na osnovu tipova zadataka koje im u toku predavanja postavljate.
 • Nikada na početku predavanja ne govorite brzo, a na kraju sporo. Ovo pokazuje da ste iscrpli sadržaj za predavanje.
 • Ne mešajte predavanje sa diktiranjem: prvo je kreativni proces u kome učenik aktivno učestvuje, drugo je mehanički zadatak, pasivno zapisivanje za kasnije razumevanje.

 • Nastavnici nikada ne daju ocene. Učenici ih zaslužuju

 C. ODNOS PREMA UČENIKU

 • Nikada ne stavljajte učenika u položaj da bude predmet egzibicije vaše učenosti: učenika ne interesuje šta vi znate, već želi da zna šta on može da nauči.
 • Ne budite ponosni što znate više od vaših učenika; oni nisu birali da budu rođeni posle vas.

 • Nikada nemojte izjednačavati neznanje ili nedostatak znanja određenog broja vaših učenika sa glupošću.
 • Uvek pohvalite učenike za njihove uspehe. Nikada ih ne osuđujte za njihove neuspehe.

 • . Nikada se ne smejte vašim učenicima, već se smejte sa njima.
 • Uvek shvatajte učenike toliko ozbiljno koliko želite da oni shvataju vas.

 • . Nikada se nemojte razljutiti pred odeljenjem. Učenici nisu zaiteresovani za vaše lične emocije.
 • Ne očekujte da vaši učenici imaju neograničeni kapacitet za učenje. Granice zasićenja su određene više fiziološki nego inteligencijom.

Izvod iz komentara izmena i dopuna zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Sl. glasnik RS br.52/2011

Odgovornost učenika i vaspitno-disciplinski postupak

 • Ukinuto je kumulativno neopravdano izostajanje i činjenje lakših povreda pa sada može da se sankcioniše i samo neopravdano izostajanje od minimum 25 časova.

 •  Propisana je obaveza škole da nakon 15 neopravdanih izostanaka pismeno obavesti roditelja/staratelja o izostancima učenika, a roditelj mora biti obavešten o pokretanju postupka, bez obzira da li je učenik maloletan ili ne.
 • U postupku učenik, uz prisustvo roditelja, odnosno staratelja, ali i svi ostali učesnici i svedoci moraju biti saslušani i mogu dati pismenu izjavu.

 • Kada se utvrđuje zaključna ocena iz vladanja, pored sagledavanja ličnosti i ponašanja učenika u celini procenjivanjem njegovog ukupnog ponašanja i izvršavanja obaveza propisanih zakonom, uzimaju se u obzir i izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, kao i njihovi efekti.
 •  Propisana je obaveza učenika i roditelja da pravdaju izostanke u roku od osam dana.

Izvod iz pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti nastavnika

Član 3

 Zaposleni može da odgovara za:

 – lakšu povredu radne obaveze, utvrđenu opštim aktom škole;

 – težu povredu radne obaveze, propisanu Zakonom;

 – povredu zabrane, propisanu Zakonom;

 – materijalnu štetu koju zaposleni nanese školi namerno ili krajnjom nepažnjom, u skladu sa zakonom.

Član 4  Lakše povrede radne obaveze zaposlenog u ustanovi su:

2. neblagovremen dolazak na posao i odlazak sa posla pre isteka radnog vremena više od dva puta u mesecu,

4. kašnjenje na čas i druge oblike obrazovno vaspitnog rada kada je obavezna prisutnost, više od dva puta mesečno (časovi redovne nastave i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada, sednice Nastavničkog veća, Odeljenskog veća, stručni aktiv, sednice drugih stručnih organa i organa upravljanja u školi, dežurstvo u školi i dr.),

5. nesavesno čuvanje službenih spisa ili podataka, prisustvo dnevnika kod učenika, rastavljanje matičnih listova iz matičnih knjiga

8. odbijanje potrebne saradnje sa drugim zaposlenim zbog lične netrpeljivosti ili drugih neopravdanih razloga,

9. nedostojno, uvredljivo ili na drugi način neprimereno ponašanje prema učenicima, njihovim roditeljima ili prema trećim licima i drugim strankama u postupku u Školi,

13. odbijanje obavljanja poslova na koje je zaposleni raspoređen u skladu sa zakonom, odbijanje naloga direktora odnosno neposrednog rukovodioca bez opravdanih razloga,

17. odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka državnim organima, drugim organizacijama, učenicima, roditeljima i drugim građanima, ako je davanje podataka propisano zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

Član 5

 Teže povrede radne obaveze zaposlenog u ustanovi su:

8. nepotpuno, neblagovremeno i nesavesno vođenje evidencije;

 9. naplaćivanje pripreme učenika škole u kojoj je nastavnik u radnom odnosu, a radi ocenjivanja, odnosno polaganja ispita;

 10. dolazak na rad u pripitom ili pijanom stanju, upotreba alkohola ili drugih opojnih sredstava koji smanjuju radnu sposobnost;

 11. odbijanje davanja na uvid rezultata pismene provere znanja učenicima, roditeljima, odnosno starateljima;

 17. neopravdano odsustvo sa rada najmanje dva uzastopna radna dana.

Disciplinske mere

 Član 9

 Za lakšu povredu obaveze zaposlenom se izriče novčana kazna od 20% do 35% od plate zaposlenog isplaćene u mesecu u kome je odluka doneta, u trajanju do tri do šest meseci.

 Za težu povredu radne obaveze iz člana 5. alineja 1-7 ovog pravilnika zaposlenom se izriče mera prestanka radnog odnosa i suspenduje mu se licenca na period od šest meseci.

 Mera prestanka radnog odnosa izriče se zaposlenom i za učinjenu težu povredu radne obaveze iz člana 5. alineja 8-17 ovog pravilnika, ako je učinjena umišljajem ili iz svesnog nehata i ako nisu utvrđene olakšavajuće okolnosti za zaposlenog.

 Novčana kazna za učinjenu težu povredu radne obaveze, u slučajevima koji nisu propisani čl.9. st.5. ovog Pravilnika, izriče se u visini od 20 do 35% od plate zaposlenog isplaćene u mesecu u kome je odluka doneta, u trajanju od tri do šest meseci.

 Za učinjenu povredu zabrane prestaje radni odnos zaposlenog, kada odluka direktora o utvrđenoj povredi zabrane postane konačna i oduzima se licenca.

Izvod iz pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjoj školi

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJOJ ŠKOLI („Sl. glasnik RS“, br. 33/99 i 108/2003)

 • Ocena uspeha učenika je jednostavna i izvodi se iz podataka dobijenih: usmenim i pismenim proveravanjem, posmatranjem učenikovog izvršavanja praktičnih zadataka, psihomotornih veština i na osnovu urađenog učeničkog praktičnog rada. (Član 15)
 • Nastavnik ocenjuje učenika usmeno u toku obrazovno-vaspitnog rada najmanje jednom u toku tromesečja, odnosno najmanje dva puta u toku polugodišta. (Član 17).  Ovaj član Pravilnika ne važi jer je u suprotnosti sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Član 107) koji kaže da se učenik ocenjuje najmanje tri puta u toku polugodišta za srednje obrazovanje.
 • Periodične ocene koje učenik dobije tokom školske godine primenom različitih tehnika prikupljanja podataka za ocenjivanje su RAVNOPRAVNE. (Član 17)
 • U okolnostima kad dva ili više nastavnika predlažu jedinstvenu ocenu:

          – ne može se predložiti pozitivna ocena ukoliko je ocena jednog dela programa predmeta nedovoljna,

          – predlog zaključne ocene iz više pozitivnih ocena različitih delova programa određuje se na osnovu aritmetičke sredine.(Član 18)

 • Zaključna ocena za uspeh iz predmeta ne može se utvrditi na osnovu jedne ocene ili samo na osnovu pismene provere znanja i ne može biti veća od najveće periodične ocene dobijene bilo kojom tehnikom provere znanja. (Član 18)
 • Periodične ocene dobijene pismenom proverom znanja upisuju se u knjigu evidencije obrazovno-vaspitnog rada (dnevnik rada) najkasnije 10 dana od izvršene provere. (Član 20)

I na kraju malo o obavezama odeljenskog starešine…

 • Odeljenjski starešina je obavezan da:

– stalno prati ocenjivanje učenika;

– podstiče nastavnike da učenike redovno ocenjuje;

– na propisan način evidentiraju ocene, i

– o ocenjivanju obaveštava učenika, njegovog roditelja, odnosno staratelja. (Član 21)

Promena imena bloga

Svima koji su me dosad podržavali dugujem jedno objašnjenje.

Blog sam napravila sa idejom da se na njemu oglašavaju nastavnici moje škole pa je zato prvobitno  nazvan Blog nastavnika Tehničke škole Valjevo. Postavila sam dosta članaka ali nažalost retko ko od kolega se oglasio ponekim komentarom a o pisanju tekstova nije bilo ni govora. Najviše podrške, komentara i lepih reči sam dobila od kolega sa strane. Tada se javila želja da blogu promenim ime kako bi i nazivom bio moj lični blog, što faktički i jeste bio svo ovo vreme.

Verovatno ćete se zapitati zašto to odmah nisam uradila?

Nekako sam se svo vreme nadala da će se ipak neko iz škole uključiti i kako bi lepo bilo da, obzirom da nema škola koje imaju svoj blog nastavnika, mi u našoj realizujemo jednu, po meni lepu ideju. Kolege koje se do sada nikad nisu oglasile na blogu,  ipak su se oglasile povodom jednog članka na blogu ali na jedan vrlo neobičan način.

Prošlog meseca je našu školu posetila eksterna kontrola posle čega sam objavila članak pod nazivom “Dan posle… eksterne“ u kome sam komentarisala njihove glavne zamerke i postavila sebi i kolegama neka pitanja koja su se nametnula. Jako sam se iznenadila kad sam čula za reakciju kolega “opšteobrazovnih predmeta“. Iako se dosad nijednom nisu oglasili povodom nijednog od mojih članaka, niti su izneli svoj stav u komentaru na članak koji im je zasmetao, preko predsednice aktiva su mi saopštili da je Blog zvaničan i školski i da se ne slažu da se takav članak objavljuje kao članak svih nastavnika. Slažem se sa svim što su rekli i svoj blog konačno vraćam sebi. Od sada će se blog zvati Blog jednog nastavnika građevinca. Tekstove ću kao i do sada sama pisati bez obzira na naslov bloga.

Znam da u svom kolektivu imam dosta istomišljenika. Zbog njih, kao i zbog sebe, nastaviću da pišem i dalje kad bude intersantnih tema i kad budem imala šta da kažem, sviđalo se to nekome ili ne. Svako ko ima stav ili iskustvo drugačije od moga slobodno ga može izneti u komentaru. To će samo učiniti moje članke interesantnijim i sadržajnijim.

Nadam se da me razumete i da ćete me pratiti i dalje 🙂

Jasmina Armuš, prof. građevinske grupe predmeta u Tehničkoj školi Valjevo